Največji vpliv, ki ga bo imel Internet na najvišjih ravneh, je, da bodo vlade težje pobirale davke. več >>
Milton Friedman, ekonomist
Ne potrebujete podjetja s 100 zaposlenimi, da bi uresničili tisto idejo. več >>
Larry Page, Google
Pameten zajec bo imel tri poti v svoj brlog. več >>
Kitajski pregovor
Poleg tega, da delate prave stvari, je najpomembnejše to, da ljudjem poveste, da delate prave stvari. več >>
John D. Rockefeller, Standard Oil
Poslovno okoljeneoplusPodjetjeneoplusStrankeneoplusDobavitelji in partnerji

Poslovna inteligenca in podpora odločanju

Poslovna inteligenca in podpora odločanju


Začne se pri podatkih. Če vemo, kaj želimo, nam podatki lahko pomenijo informacije. Če želimo iskati vzorce tam, kjer jih na videz ni, potrebujemo predstavitve (vizualizacije). Boljši kot so podatki, večji potencial ima analitičen sistem. Boljši vpogled v poslovni sistem imamo, boljše informacije si lahko zaželimo. Večjo kreativnost premoremo, bolj jasne in učinkovite so lahko predstavitve informacij.

Poslovna inteligenca (Business Intelligence) je temelj za Sisteme za podporo odločanju (Decision Support Systems). Vsebuje pristope, ki dajejo poglobljen vpogled v delovanje in poslovanje podjetja, in to hitro, preprosto in učinkovito. Tisti bolj radovedni bodo lahko celo izdelovali svoja poročila, takšna, kot jih v določenem trenutku tudi potrebujejo. Neomejeno možnosti, ki jih prinaša informacijska tehnologija.Pogosto se zgodi, da se različni podatki nahajajo v različnih virih, kar pa ni prevelika ovira. Možno jih je sestaviti v enotno celoto in tako povezati na videz nezdružljivo, kar je glavni cilj informatike in informatizacije. Dodana vrednost takšnih sistemov je tako lahko ogromna, če ne celo odločilna.

Podatki so povsod. Ali ste sposobni iz njih narediti informacije?