Okolje, s katerim se srečujejo podjetja, je najbolj neobvladljiv element poslovnega sistema. Nanj zelo težko vplivamo, lahko pa ga skušamo razumeti in svoje poslovanje organiziramo na tak način, da iz danih priložnosti dosežemo čim večje koristi, nevarnostim pa ne dovolimo, da bi ogrozile delovanje podjetja.
Uvedba strateške informatike lahko podjetju omogoči potrebno fleksibilnost, da lahko preživi v negotovem okolju. Informatizacija in analiza poslovanja lahko identificirata pomembne trende in kazalce v zvezi s poslovanjem. Uporabno orodje so tudi projekcije in scenariji, s katerimi blažimo posledice neugodnih obdobij in žanjemo ugodne.
Informatizacija poslovanja omogoča najti koristi, za katere sploh niste vedeli, da obstajajo.